Call Us
+61 431 981 998
Puja ServicesBrisbane Shree Venkatesa Durga Temple
06 Mar
2023
Sani Pradosham
  • (PM) 5.00 - Shiva Abishekam
  • 6.00 - Pradosha Puja
23 May
2023
Chathurthi - Vinayakar Abishekam
  • 6.30pm - Sri Vinayakar Abishekam
  • 7.30pm - Maha Arathi
12 May
2023
Natesar Abishekam
  • 6.45pm - Sri Natarajar Abishekam
  • 7.30pm - Maha Arathi
03 Jun
2023
Pournami - Lalitha Sahasranamam
  • 6.30pm - Sathyanarayana Puja
  • 7.30pm – Maha Arathi & Lalitha Sahasranamam Chanting by Devotees