Call Us
+61 431 981 998
Puja ServicesBrisbane Shree Venkatesa Durga Temple
19 Dec
2021
Pournami - Lalitha Sahasranamam
  • 7.30pm - Maha Deeparadhana
  • 7.50pm - Lalitha Sahasranamam chanting by Devotees
17 Dec
2021
Pradosham - Shiva Abishekam
  • 5.00pm - Shiva Abishekam
  • Pradosha Puja