Call Us
+61 431 981 998
Puja ServicesBrisbane Shree Venkatesa Durga Temple
12 Apr
2024
Chathurthi - Vinayakar Abishekam
  • 6.30pm - Sri Vinaykar Abishekam
  • 7.30pm - Maha Arathi
25 Apr
2024
Pournami - Lalitha Sahasranamam
  • 6.30pm - Sathyanarayana Puja
  • 7.30pm – Maha Arathi & Lalitha Sahasranamam Chanting by Devotees